Is de energie uit het team? Gaat de samenwerking stroef?
Zit er ruis op de communicatie? Is er behoefte aan meer verbondenheid, een echte teamspirit of betere resultaten?

Teamcoaching biedt dan soelaas. In een aantal sessies met het hele team gaan we werken aan een inspirerende en creatieve samenwerking, waarin de energie stroomt en de talenten van iedereen worden benut.

We ruimen op wat nodig is en maken het onbespreekbare bespreekbaar, zoals de heilige huisjes, de ongeschreven regels en de doofpot. We gaan aan de slag met de onderstromen en de groepsdynamieken binnen het team.

Bij Teamcoaching gaat het om de interactie binnen het hele team, inclusief de leidinggevende. Veel aandacht gaat naar het activeren van het eigenaarschap en het scheppen van een open leerklimaat, zodat iedereen meedoet en zich verantwoordelijk voelt voor het resultaat. Teamcoachvragen gaan vaak over veiligheid, de samenwerking en de onderlinge communicatie. Verandering in gedrag, omgangsvormen en de cultuur staan daarom altijd centraal.
Tijdens de intake wordt samen de vraag en het gewenste resultaat bepaald. Op basis van de intake volgt een offerte waarin de aanpak en de opbouw van het teamtraject zijn opgenomen. Bij grote teams en afdelingen start het traject met een inventarisatie fase, waarvan ook groepsintakes onderdeel kunnen uitmaken. Op deze wijze wordt draagvlak gecreëerd en een basis gelegd voor het vervolg. Uit ervaring blijkt dat 2 tot 3 sessies vaak voldoende zijn.
In een succesvol team werken teamleden vanuit vertrouwen in zichzelf en elkaar. Zij durven hun kracht, creativiteit en kwetsbaarheid te tonen, zich uit te spreken en hun mening te geven. Ze benutten de verschillen, voelen zich betrokken bij elkaar en het product en nemen samen verantwoordelijkheid voor het resultaat. Altijd in het belang van het team en de organisatie. Zo ontstaat er synergie en een flow, waarin een team boven zichzelf kan uitstijgen. Plezier en prestatie gaan zo hand in hand.

Vraag coaching aan

  Vul onderstaand formulier zo volledig mogelijk in voor een gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek.

  Contactgegevens

  Naam *

  Emailadres *

  Telefoonnummer *

  Bedrijfsgegevens

  Bedrijfsnaam

  Afdeling

  Plaats

  Aanvraag

  Wat wil je aanvragen?

  Heb je opmerkingen of andere info die je hier wilt toevoegen t.b.v. het kennismakingsgesprek?